Kredyt z głową. Kredyt z BIK-iem
Partner akcji:
BIK
Obecnie w BIK uczestniczy ponad
650 instytucji, w tym ponad 540
banków spółdzielczych, wszystkie
SKOK-i oraz 43 banki komercyjne,
ponad 13,5 tys. oddziałów i placówek
bankowych.
BIK w liczbach:
90%
informacji w BIK to dane pozytywne, dotyczą więc klientów, którzy rzetelnie spłacają swoje kredytowe zobowiązania
90 tys. - liczba raportów pobranych przez kredytobiorców w 2012r.
22 mln - liczba osób, o których informacje znajdują się w systemach
informacji BIK, co stanowi 75% dorosłej populacji w Polsce
BIK
BIK w ramach prowadzonej działalności, edukuje konsumentów promując wagę
pozytywnej historii kredytowej. Chroni przed nadmiernym zadłużaniem się i umożliwia
swobodne korzystanie z danych zgromadzonych na ich temat.
Po 15-latach działalności Biuro Informacji Kredytowej posiada największy zbiór informacji o kredytobiorcach.
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta BIK
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel. +48 / 22 310 4444
       +48 / 22 348 4444